Ana Sayfa


Sonbahar Logosu Ana Sayfaya Gidin Ekibimiz Forum Kuralları Arama
Geri Dön   Dostun Sayfasi > Hukuk Bölümü > Hukuk Felsefesi ve Tarihi

Like Tree3Likes
  • 1 Post By Arguvanli
  • 1 Post By Arguvanli
  • 1 Post By Kuzgun
Cevapla
 
LinkBack Konu Seçenekleri Bu Konuda Ara Modları Göster
Eski 03-05-2010, 21:58   #1
Can Dost
Arguvanli - ait Avatar
Üyelik Tarihi: Apr 2010
Bulunduğu Yer: Bremen
Mesajlar: 602
Tesekkür: 148
114 mesajina 266 kez tesekkür edildi
 Arguvanli isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)
Tanımlı Almanyada isci haklari

İşyeri Teşkilât Yasasının (İTY) kısa tarihçesi
siteadi.com - Almanyada isci haklari
► Bugünkü adıyla İTY’nın ilk benzeri 1891 yılında “ArbeitschutzG.” adıyla kabul edilen yasadır. Bu yasayla oluşturulan “Fabrika Komisyonları” ise bugünkü adıyla İT’idir.Yaptırım gücü olmayan bu Komisyonların görevi;


Şikayet dinleme,
Çalışanları disipline etme, ve
İşçileri İşverenden uzak tutmakdı.


AMAÇ:


Yavaş da olsa güçlenen işçi sınıfı hareketinin işyerlerine girmesini önlemek,
İşyerlerindeki bağımsız İşçi Temsilciliği oluşturma uğraşılarını baltalamak.


1891 Yasasının ardından, aradaki bazı yasal değişikliklerden sonra, 5 Aralık 1916’da Sendikalarında onayı ile „İşçi Komisyonları Yasasının“ (Arbeiter-Ausschüsse) çıkarıldığını görüyoruz.


Bu yasanın görevi:


İşçi Komisyonları üyelerinin, İşçiler ile İşveren arasında „Postacılık“ görevi,
Dilek ve istekleri dinleme ve İşverene iletme,
Yaptırım gücü yine yok.


Sendikaların bu yasaya „Evet“ demelerinin nedeni, yasanın istenilen bir yasa olmasından öteye, en azından 1891 yasasının geçerliliğine son verme, yani “Kötünün iyisi” görüşüydü.


Bunun ardından, 1918 yılında, Almanya’nın büyük şehirlerinde işçi ayaklanmaları olarak başlayan ve tarihe “Kasım Devrimi” olarak geçen olaylara şahit oluyoruz. İşçiler; Hamburg, Berlin, Münih ve Rur bölgesinde şehir yönetimlerini ellerine geçirerek, buralarda “Temsilciler
Cumhuriyetini” (Räte-Republik) ilân ettiler.


Bu harekete Hamburg’da denizciler ve bazı yerlerde Askerler de katıldı.


Durumun ve İşçilerin ciddi tavrını gören politikacılar ve partiler bir takım ucuz tavizler vererek, İşçilerin bu girişimlerinden vazgeçirdiler.


► ÖRNEĞİN:


8 Saatlik işgünü,
Kadınlara hamilelik izni
Çocuk çalıştırılmasıjın önlenmesi
Yeni bir yasa sözünün verilmesi. vs.vs.
Weimer Cumhuriyeti – Monarşi


4 Şubat 1920’de çıkarılan yeni yasa, yani “İşçi Temsilciliği Yasası” daha öncekilerle karşılaştırıldığında, tabii ki daha geliştirilmiş bir yasaydı.


Bu yasayla, İşyerlerinde “İşçi Komisyonları” (Arbeiter-Räte) oluşturuldu


Fakat, 1918 yılı işçi hareketine neden olan sorunlara bu yasa da
çözüm getirmedi.

Örneğin: Bağımsız İT’i, işyeri içi birlikte karar yetkisi, vs. vs.


Bu arada, İşçi Komisyonları, çalışanların bağımsız temsilciliği ve Birlikte karar yetkisi konularında Sendikalar ve Sosyal Demokratlarla görüş ayrılığına düştüler.


Bu olay, onların mücadele gücünü ister istemez zayıflattı.


Taraflar görüş ayrılıklarının ortaya çıkardığı sonucu, iş işten geçtikten sonra anladılar.


1920’de kabul edilen yeni yasa Temsilcilere, verilen mücadelenin ana noktası olan “Birlikte Karar” (Mitbestimmung) hakkı ve İT’ne bağımsızlık getirmediği gibi,


Çıkar çelişkisini varlığını resmem inkâr etmekte,
İT’nin ana görevinin“İşyerinin amacına ulaşmasında” İşvereni desteklemeyi öngörmekteydi.

Yasa ayrıca İşçi ve Büro Hizmetlilerini; “İşçiler Temsilciliği” ve “Hizmetliler Temsilciliği” olarak da ayırmaktaydı.


1920 İşçi Temsilcileri Yasası, 30 Ocak 1933’de iktidara getirilen Hitler faşizmi ile 1934 yılında yürürlükten kaldırıldı. Yerine, “Ulusal İş Yasası” (Gesetz zur Ordnung der nationale Arbeit) getirildi.


Von Papen’in Başbakanlığa getirilmesi ve kısa bir dönem sonra, yani 30 Ocak 1933’de Hitler’in Başbakanlığa, von Papen’in de Başbakan Yardımcılığını üslenmesi.


Yani NSDAP’nin ve Hitler’in tek başına iktidar oluşu.


60.000 İşçi lideri ve demokrat insanın tutuklanması, katledilmesi


Savaş sonrasında:


11 Eylül 1947’de IG Metall’in Lüdenscheid kuruluş kongresi


Müttefik devletlerin, sendikaların yeniden yapılanmalarına ilk plânda; “Kendi işgal bölgelerine bağımlı olmak koşuluyla” izin vermeleri.


Daha sonra bu koşulun kaldırılması ve 4 Nisan 1949’da DGB Münih kuruluş kongresi.


Alman Anayasasının yapılması ve Parlamentoda kabulü


►► Anayasa – Özgür Sendikacılık ve İşçi hakları


CDU Ahlener Programı, Sendika ve İşçi hakları.


Yine 1949’da CDU’lu Konrad Adenauer’in bir tek oyla, yani kendi oyu ile iktidara gelip Başbakan oluşu.
1951’de, Montan Mitbestimmung dediğimiz, D+Ç ve Kömür Madenleri branşlarında “Birlikte Karar Yasası” çıkarıldı.


“Çıkarıldı” derken, bu kendiliğinden olan bir olay değil, D+Ç ve Maden İşçilerinin ve onların Sendikalarının grev tehditiyle aldıkları bir hak.


Buna paralel olarak, Sendikaların uğraşı verdiği başka bir alan da, İTY idi.


K. Adenauer: “1920 İT. Yasası yeterlidir”.


Gelişmeleri engelleyemeyeceğini gören Başbakan K. Adenauer, 1952’de Sendikaların istemlerinden uzak bir İTY’ı Parlamentodan geçirdi.


Yeni Yasa, Ekonominin ve işyerlerindeki ilişkilerin hakim çevrelerin lehine düzenlenmesini içermekteydi.


Sendikal istemlerden olan:


İşyeri içi birlikte karar hakkı ve diğer bazı istemler (Kilit Sanayii, Bankalar) yasaya bu kez de alınmadı.
12 Yıl süren dönem ve 8 Mayıs 1945 Kapitilasyon
Sendikaların protestoları, iş bırakmalar, uyarı grevleri ve basın emekçilerinin Almanya çapında iki gün süren grevleri bu yasanın bu şekliyle çıkarılmasını önleyemedi.
Burada ilginç olan şöyle bir durum var:


Biraz önce sözünü ettiğim, 1951’de D+Ç ve Maden işkoluna geçerli “Birlikte Karar Yasasının” çıkarılmasını engellemek isteyen Başbakan Adenauer, tüm Sendikaların Almanya çapında greve gideceği korkusuyla, yasanın çıkarılmasını engelleyemedi, yani mücadeleyi Sendikalar kazandı.


Bir yıl sonra, yani 1952’de yine aynı Sendikalar, yine aynı Başbakan, fakat çok daha fazla sayıda işçiyi kapsayan İTY’ı için SENDİKALARIN GREVE GİTMEMESİ.


(Bir anı) Alman İşçi Sınıfı Tarihi I. Semineri


1952 İTY’ı, 1920 İşçi Temsilcileri Yasasına oranla “İlerici” olmasına rağmen:

  Alıntı ile Cevapla
Eski 03-05-2010, 22:00   #2
Can Dost
Arguvanli - ait Avatar
Üyelik Tarihi: Apr 2010
Bulunduğu Yer: Bremen
Mesajlar: 602
Tesekkür: 148
114 mesajina 266 kez tesekkür edildi
 Arguvanli isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)
Tanımlı

İşçi Temsilciliğinin (İT) işyeri barışını sağlama ve “Karşılıklı güven içinde (İşverenle) birlikte çalışma yükümlülüğü” yanında, Sendikaların istemleri doğrultusunda bir “İşyeri içi Birlikte Karar hakkını” da getirmedi.


Ayrıca, yasanın belirleyici bir yanıda: İşçi Temsilciliği kuruluşunu, Sendikalardan ayırıp, „Yasal bir organ“ haline getirmesiydi.


Daha sonra 1969’da SPD+FDP koalisyon hükümeti döneminde, İTY’nın yenilenerek, İT’nin; işyeri içi birlikte karar haklarınıngenişletileceği açıklandı.


Uzun süren Parlamenter tartışmalardan sonra 1971 yılı sonunda kabul edilen İTY’ı, 1972 yürürlüğe girdi.


HEMEN BELİRTELİM:


Ne 1952 ve ne de 1972 İTY’ı (Walter Arendt) ağırlıkla Sendikaların yakıcı istemlerine yanıt veren bir yasa değildir.
1972 İTY’nın en önemli yeniliklerinden biri, Avrupa Ortak Pazar üyesi olmayan, Türk, Yugoslav, Tunus ve benzeri ülke işçilerinin de İT’e seçilebilmesinin olanaklı kılınmasıdır.


1972 Yasası, 1988’de Sendikaların protestoları sonucu yeniden değişikliğe uğradı ve 1 Ocak 1989’da yürürlüğe girdi. Değişikliklerden bazı örnekler:


► İT’i seçimlerinde ve çalışmalarında azınlık gruplarının daha güçlü temsili,


İşten serbest tutulan İT sayısının arttırılması,


► Görev süresinin 3yıldan 4’e çıkarılması,


İşverenin, yeni teknolojinin getirimi ve kullanımı konusunda bilgi verme yükümlülüğü, vs. vs.


1996’da Avrupa İşçi Temsilciliğinin kurulmasıyla ilgili yönetmelik kabul edildi.


Ve 2001 Yılında da İşyeri Teşkilât Reform Yasası kabul edilerek yürürlüğe girdi.

BURADA ŞU GERÇEĞİ GÖZDEN KAÇIRMAMAK
GEREK:


1920’den günümüze kadar 5. kez değiştirilen İTY’ı, Sendikaların temel isteklerinden olan ve günlük çalışma hayatında eksikliği en açık bir biçimde gözlenen, İT’nin işyerlerinde “Birlikte Karar Hakkı” hiç bir dönemde gerçekleştirilemedi.


YENİ YASANIN yani 2001’de yürürlüğe giren İTY’nın 1989 İTY’a göre değişik yönlerini şöyle sıralıyabiliriz:


İT’i seçim yönetmeliğinin küçük işyerlerinde kolaylaştırılması,


İşçi ve Hizmetliler arasındaki İTY’a göre varolan farkın kaldırılması,


İT’i seçimlerinde kadınlara ayrıcalık, kontenjan tanınması,


İT’i ve işten serbest tutulan İT’i sayısının arttırılması,


İT’i çalışmalarını gruplara dağıtma olanağı,
Birleşik ve Holding İT’nin yetkilerinin genişletilmesi,


Eğitim olanakları Mad.97


Yıllardır verilen mücadelenin ana noktası olan EKONOMİK KONULARDA İSE, SADECE:


Grup çalışmalarının temel ilkelerinin belirlenmesi, Mad. 87 (1) Nr. 13


Birden fazla işyerine sahip İşletmelerde Birl.İT. oluşturulması


Ekonomi Kurulu oluşturulması, vs. vs.
Fakat, Sendikaların temel isteklerinden olan:


Personeli ve İşyeri ekonomisini ilgilendiren ana konularda İT’nin eşit koşullarla “Birlikte Karar Hakkı” halâ yok.  Alıntı ile Cevapla
Yandaki üye(ler) bu mesajindan dolayi Arguvanli üyemize tesekkür ettiler
Kuzgun (06-05-2019)
Eski 03-05-2010, 22:02   #3
Can Dost
Arguvanli - ait Avatar
Üyelik Tarihi: Apr 2010
Bulunduğu Yer: Bremen
Mesajlar: 602
Tesekkür: 148
114 mesajina 266 kez tesekkür edildi
 Arguvanli isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)
Tanımlı Yükümlülükler

§Yükümlülüklerin yerine getirilmemesiIşveren yükümlülüklerini hiç veya tam olarak yerine getirmiyorsa, ne yapmalı?


Örneğin, ücret ve maaş, izin parası, mesai zamları ve benzeri gibi, iş aktında veya toplusözleşmelerde öngörülen hakların İşverence ödenmemesi halinde şunlar yapılabilir:


-İlk önce, itiraz süresi ve dava açma konusunda İşçi Temsilciliğinden veya üyesi olduğunuz Sendika Şubesinden bilgi alınmalıdır.


-İtiraz süresi toplusözleşme veya iş anlaşmasında belirlenmiştir.


- İtiraz süresinin geçmesi halinde, tüm haklar yanar.


- Sizlere tavsiyemiz, zamanında, yani itiraz süresi içersinde yazılı bir itirazın yapılması için Sendika-Şubesi ile görüşme günü tesbit etmenizdir.


- Bunların dışında yazılı itirazda, ödenmesi gerekipde, ödenmeyen maddi miktar ve bu hakkın nereden kaynaklandığı (örneğin, Toplusözleşmeler , İş Anlaşmaları) tam olarak belirtilmek zorundadır.

  Alıntı ile Cevapla
Yandaki üye(ler) bu mesajindan dolayi Arguvanli üyemize tesekkür ettiler
Kuzgun (06-05-2019)
Eski 03-05-2010, 22:03   #4
Can Dost
Arguvanli - ait Avatar
Üyelik Tarihi: Apr 2010
Bulunduğu Yer: Bremen
Mesajlar: 602
Tesekkür: 148
114 mesajina 266 kez tesekkür edildi
 Arguvanli isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)
Tanımlı İhtar

§ İhtar


Size ihtar verildiğinde, ne yapmanız gerekir?

İhtar, tutum ve davranışların yanlışlığını belirten bir uyarı ve
bu tür davranışların tekrarı halinde iş aktının fesih edilebileceğinin hatırlatılmasıdır. Bu durumda:


- İhtarın haklılığını belirten hiç bir belgeye imza atmayın.


-Derhal İşçi Temsilciliği ile görüşün ve İşverenle yapacağınız bir görüşmeye Temsilcinin sizinle birlikte
katılmasını sağlayın.


- İşverenden, yazılı ve belirli bir süre tanı****** bu ihtarın personel dosyanızdan çıkarılmasını isteyin.


Üyesi olduğunuz Sendika-Şubesiyle, dava açıp açmama

konusunda veya ihtar almanıza yolaçan olayı kendi açınızdan

sergileyen yazılı karşı bir görüşün personel dosyanıza

konulmasının yeterli olup olmayacağına karar verin.


- İhtara karşı itirazların hangi süre içersinde yapılacağı, İşyeri Yönetmeliğinde belirtilmek zorundadır.

hhssaahhss likes this.
  Alıntı ile Cevapla
Yandaki üye(ler) bu mesajindan dolayi Arguvanli üyemize tesekkür ettiler
Corumlu (08-09-2010), Kuzgun (06-05-2019)
Eski 03-05-2010, 22:04   #5
Can Dost
Arguvanli - ait Avatar
Üyelik Tarihi: Apr 2010
Bulunduğu Yer: Bremen
Mesajlar: 602
Tesekkür: 148
114 mesajina 266 kez tesekkür edildi
 Arguvanli isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)
Tanımlı Fesih bildirimi

§Fesih bildirimi konusunda temel ilkelerFesih bidiriminin çeşitleri vardır:

1. İş ilişkilerinin sona erdirilmesini hedefleyen fesih bildirimi.
2. İş aktında değişikliği hedefleyen fesih bildirimi.
3. Fesih bildirimi, ihbar süresini dikkate alarak (fristgemäße) veya almadan (fristlose) yapılan bildiriler olarak iki yönlü verilebilir.

Fesih bildiriminde ihbar süreleri

İhbar süresine uyulmadan (frislose) yapılan fesih bildirimi hariç, diğer tüm fesih bildirimlerinde Toplusözleşme ve İşyeri Anlaşmaların da belirtilen ihbar süreleri geçerlidir. Toplusözleşme ve İş Anlaşmasında her hangi bir düzenlemenin olmaması halinde, yasada belirtilen ihbar süresi geçerlidir.

Fesih bildiriminin veriliş biçimi

- Gerek fesih bildirimi ve gerekse iş aktının sona erdirilmesiyle ilgili anlaşma, geçerli olabilmesi için yazılı olarak yapılmak zorundadır (Medeni Yasa, Madde 623).

Fesih bildiriminin yerine ulaşması:

Yazılı olarak yapılan bir fesih bildirimi yerine ulaşmış sayılır, eğer:

- Yazılı fesih bildirimi o kişiye elden verilmişse,

- Posta kutusuna atılmışsa,

-Taahütlü olarak gönderilmişse.

DİKKAT:


- Hastalık halinde – süresince veya izin süresi içersinde fesih bildirimi yapılabilir.

- Özürlü olanlar itiraz hakkından ancak, özürlü olduklarını, kendilerine fesih bildirimi yapılmadan önce İşverene belgelemişlerse, yararlanabilirler. Özürlülük belgesi için başvuru yapıldığı dahi İşverene bildirilmek zorundadır.

Fesih bildiriminden sonra işyeri arama hakkı

Kendisine İşveren tarafından fesih bildirimi yapılan kişi, ücret ödenmesine devam edilerek işyeri arama hakkına sahiptir (Medeni Yasa, Madde 629). Bu hak, uzun süredir süreli iş anlaşmasıyla çalışanlar için de geçerlidir.

§İhbar süresine uyularak yapılan fesih bidirimi

Fesih bildirimi ihbar süresine uyularak (fristgemäß) 3 nedenle yapılabilir:

1. Fesih, işyerine özgü nedenlerle yapılıyorsa (örneğin, siparişlerde azalma),
2. Fesih, o kişinin davranışlarında yatan nedenlerle yapılmışsa (örneğin, sebebsiz işe gelmeme),
3. Fesih, o kişinin kendisinde yatan nedenlerle yapılmışsa (örneğin, hastalık).

Size ihbar süresine uyularak fesih bildirimi verildiğinde, ne yapmanız gerekir?

-Sakin olun, telâşlanmayın.
-Fesih bildiriminin geçerliliğini resmen tanıyan veya dava açmaktan feragat anlamına gelebilecek imza atmayın.

İT ile birlikte şu konuları araştırın:

-Fesih bildirimi yapılmadan önce İşçi Temsilciliği’nin görüşü alındı mı? (İşyeri Teşkilât Yasası Madde 102)
-İşveren, İşçi Temsilciliği’nin görüşünün alınmasında gerekli olan süreyi kendisine tanıdı mı? (İşyeri Teşkilâ Yasası, Madde 102)
-İşveren; Toplusözleşme, İş Anlaşmaları veya Medeni Yasa’nın 622. maddesinde belirtilen ve fesih bildiriminde tanınması gereken ihbar süresine uydu mu?
- Uyum Sağlama Dairesinin (Integrationsamt) gerekli olan onayı alındı mı? (Sadece özürlüler için geçerlidir).
- İşyerleri Denetleme-Kontrol Dairesinin (Gewerbeaufsichtsamt) onayı alındı mı? (Sadece hamile kadınlar ve çocuk bakım iznini kullananlar için geçerlidir).
- Ortadan kalkan işyeri var mı? (Fesih bildiriminin sadece işyerine özgü nedenlerle yapılması halinde geçerlidir).
-İşten çıkarma konusunda olayın sosyal yönü gözönüne alındı mı? (Sadece fesihin işyerine özgü nedenlerle yapılması halinde geçerlidir).
-İşveren, o kişinin fesih bildirimine sebeb olarak gösterdiği davranışları konusunda daha önce yazılı ihtar verdi mi? (Sadece fesih bildiriminin kişinin davranışlarında yatan nedenlerle yapılması durumunda geçerlidir).
-Sebebsiz işe gelmeme konusu uzun zamandan beri mi sürmekte? (Fesih bildiriminin sadece kişinin kendine özgü nedenlerle yapılması halinde geçerlidir).
-İşletme kapsamında başka yerde/işde çalışma olanağı var mı?


hhssaahhss likes this.
  Alıntı ile Cevapla
Yandaki üye(ler) bu mesajindan dolayi Arguvanli üyemize tesekkür ettiler
Corumlu (03-05-2010), Kuzgun (06-05-2019)
Eski 06-05-2019, 03:17   #6
Dost
Üyelik Tarihi: Feb 2019
Bulunduğu Yer: Türkiye
Mesajlar: 42
Tesekkür: 212
1 mesajina 1 kez tesekkür edildi
 Kuzgun isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)
Tanımlı

Teşekkürler

hhssaahhss likes this.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
almanyada, haklari, isci

Konu Seçenekleri Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş arama yap
Modları Göster

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün Zaman Ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 19:01 .
Telif Hakları vBulletin v3.8.4 © 2000-2024, ve
Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.

Modified by HAKANDOST

eXTReMe Tracker
Valid XHTML 1.0 Transitional


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1